PRACE KONKURSOWE NA I ETAP
XXXIV OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
I XVII OLIMPIADY NAUTOLOGICZNEJ

 

Izabela Krzewina klasa II F
(84 pkt na 100)
Szymon Mydlarz  klasa III B
(92 pkt na 100)
Katarzyna Rosińska klasa II B
(99 pkt na 100)

Załączniki Załączniki Załączniki